หน้าหลัก แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
ประวัติผู้จัดทำ

นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2540 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.2545 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.มหาสารคาม
พ.ศ.2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2545 ครูอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ.2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
พ.ศ.2548 ครู (คศ.1) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
พ.ศ.2551 ครู (คศ.1) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
พ.ศ.2555 ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ (คศ.2) โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
ประวัติการเป็นวิทยากร
วิทยากรอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วิทยากรอบรมการสร้างสื่อการสอน โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
วิทยากรอบรมการใช้งาน e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต2
วิทยากรอบรมการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
วิทยากรอบรมการสืบค้นและสร้างสื่อการสอน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

จัดทำโดย นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Chrome และ Firefox