หน้าหลัก แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
บทที่1 แนะนำภาษาซีชาร์ป
บทที่2ตัวแปรและตัวดำเนินการ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปชนิดของตัวแปรได้
2. นักเรียนเข้าใจและสามารถิเขียนคำสั่งแสดงผลลัพธ์ของโอเปอร์เรเตอร์ต่างได้จัดทำโดย นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Chrome และ Firefox