หน้าหลัก แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
บทที่1 แนะนำภาษาซีชาร์ป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจและสามารถเขียนชุดคำสั่งแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นได้
2. นักเรียนปฏิบัติตนตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้จัดทำโดย นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Chrome และ Firefox