หน้าหลัก แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ผู้จัดทำ
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป
ผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่งแสดงผลข้อมูลเบื้องต้นได้
2. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่งแสดงผลลัพธ์ของโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆได้
3. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลร่วมกับตัวแปรได้
4. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง IF ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
5. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง SWITCH CASE ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
6. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง FOR ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
7. นักเรียนสามารถเขียนชุดคำสั่ง WHILE ตามเงื่อนไขที่กำหนดได้
จัดทำโดย นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีในบราวเซอร์ Chrome และ Firefox